Driftsekonomi

Med en truck följer en del kostnader som man ibland glömmer bort i kostnadsberäkningarna. Det handlar både om körsätt och förebyggande underhåll men också om de logistiska förutsättningar som råder på arbetsplatsen.

Energikostnader – Eltruck med framförallt växelströmsteknik är idag både ett miljövänligare och energisnålare alternativ till diesel- och gasoltruck. Eltruck har även en lägre driftskostnad. Därför väljer allt fler företag att byta diesel-/gasoltruck mot eltruck.

Ottosson Truck kan hjälpa dig att beräkna när det kostnadsmässigt är mest fördelaktigt med el kontra diesel/gasol.

• Kostnadsuppföljning av service och underhåll. Att planera små insatser på kort sikt gör att
truckens driftskostnad blir lägre på längre sikt.

Med avtal med Ottosson Truck redovisar vi kontinuerligt kostnadsuppföljning för underhåll av dina truckar. Som din partner får du och dina medarbetare även råd kring truckens körsätt, daglig tillsyn, rätt utbildning och tips kring kompetens- och ansvarsfrågor.

Vill du veta mer?

Vill du ha mer information? Lämna din e-post eller ditt telefonnummer så kontaktar vi dig. Alternativt så når du oss på tel 0456 - 317 70 och e-post info@ottossontruck.se.

Vad säger våra kunder?

”Litet företag med mycket hög service och flexibilitet, precis som vi”.

Konga Mekaniska

”Mycket serviceinriktad personal med mycket bra maskinkunskap”.

Saab Kockums

”Personligt, Professionellt, och Prisvärt”

Smekab

”Ett bra samarbete under många år, där Ottossons Truck med rätt kompetens och med stor lyhördhet, uppfyller våra krav”

Stans & Press
Klicka här för att gå tillbaka

Vill du ha vårt nyhetsbrev?