Starkt avslut på 2020

Vi summerar 2020

Ottosson_Truck_Hyundai_VD_Bengt_Joelsson.jpg

Starkt avslut på 2020

Vi har genomlevt ett historiskt år, där en hel värld har fått anpassa sig till ett virus som skrämt livet ur många, som gått andra på nerverna, och där vaccinet är ljuset i tunneln.

När Europa flaggar för en lågkonjunktur och det blir en världsomspännande kris orsakad av en pandemi ändras förutsättningarna för alla. För en del lite grann och för andra är det en katastrof.

Vi konstaterade ganska snabbt att uppsatta mål för Ottosson Truck/Hyundai skulle bli omöjliga att nå. Lika snabbt bestämde vi oss för att inte låta de försvårade förutsättningarna stjäla allt vårt fokus. Vissa saker kan vi inte påverka, men det som vi kunde göra, gjorde vi för att hålla hjulen igång och inte stanna upp. Målet var att ha en fortsatt stabil ekonomi och en trygg anställning för våra medarbetare, att behålla den höga kompetensen i företaget och bädda för framtiden samtidigt som vi ville bibehålla den höga servicegrad våra kunder förtjänar.

Den kämpaglöd som finns hos Ottosson Trucks personal skulle återigen visa sig vara vår största styrka.

På servicesidan hittade vi vägar att hjälpa kunderna utan fysisk kontakt med andra, bara truckarna.

Reservdelsidan har varit nåbara och har därigenom servat båda befintliga och nya kunder med delar. Mindre behov till interna anpassningar har kompenserats med externa reservdelskunder som blivit fler under året.

Nyförsäljningen var i stort sett obefintlig första halvåret, enstaka affärer var då en ren bonus. Under hösten började vi närma oss en mer normal nivå och i december var det proppen ur med väldigt stor orderingång, vilket har skapat förutsättningar för tillväxt igen under 2021.

Begagnatförsäljningen har varit långt över förväntat och budget var nådd vid halvårsskiftet. Under hösten har det växt fram till ett försäljningsrekord.

Kortidshyror har löpt på näst intill normalt.

Vi har haft stora projekt i verkstaden som tex ombyggnation av 2 st stortruckar som har försetts med runtomsvängande förarplatser.

Under 2020 har Ottosson Truck gått in som auktoriserad Servicepartner gällande Merlomaskiner tillsammans med vårt systerbolag Hüllert Maskin.

Förhoppningsvis verkställs också planerna på vår stundande flytt till nya lokaler under det kommande året. Det kommer vara ett viktigt steg och en milstolpe i vår historia.


Så summerar vi 2020 och ser fram emot ett ljusare 2021.

Bengt Joelsson, VD Ottosson Truck/Hyundai


Klicka här för att gå tillbaka

Vill du ha vårt nyhetsbrev?