Riskanalys

Att analysera risker på din arbetsplats kan kännas obehagligt, men nödvändigt. I själva verket är riskanalysen det viktigast på en arbetsplats för att öka säkerheten.
Enligt Arbetsmiljöverket är trucken den maskin som orsakar flest anmälda arbetsolyckor.

Som utomstående rådgivare studerar Ottosson Truck er unika verksamhet ur ett truckperspektiv och gör en riskanalys som resulterar i ett förslag av åtgärder. Med över 50 års erfarenhet och arbete enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter ser vi bland annat igenom följande: 

Enligt 3 § ska arbetsförhållandena undersökas och riskerna bedömas när truckar skall användas. Följande skall då särskilt undersökas:

1. Egenskaperna hos truckarna (rätt truck för arbetsuppiften - skräddarsydd lösning)
2. Hur truckarna skall användas (bälte mm)
3. Miljön där truckarna skall användas (plan för trucktrafik)
4. De belastnings- ergomiska förhållandena.
5. Behovet av skyddsutrustning - skyddsskor mm
6. Arbetstagarnas praktiska och teoretiska kunskaper.
7. Behovet av skötsel och underhåll av trucken.

Vill du veta mer?

Vill du ha mer information? Lämna din e-post eller ditt telefonnummer så kontaktar vi dig.
Alternativt så når du oss på:

Tel: 0456 - 317 70

E-post: info@ottossontruck.se

Klicka här för att gå tillbaka

Vill du ha vårt nyhetsbrev?