Serviceavtal

Välj servicenivå efter era behov

Vår målsättning är att våra kunder ska känna sig trygga med vårt samarbete oavsett vilken servicenivå kunden väljer. Avhjälpande reparationer, förebyggande underhåll eller ett komplett helhetskoncept som möjliggör att man som kund kan fokusera på företagets huvudsakliga kärnverksamhet.

 


 

FUNKTIONSAVTAL 1
Finansiering av truck.   
Service och reparation av utrustning inkl. reservdelar förorsakat av normalt slitage.
 
Årlig besiktning som innefattar: 
Sprickindikering av gafflar och kedjor. 
SBF 127 enl. brandskyddsföreskrifter.
Trafikförsäkring enl. Allmänna villkor.
FUNKTIONSAVTAL 2

Finansiering av truck.    
Förebyggande underhåll/ service
  
Årlig besiktning som innefattar:   
Sprickindikering av gafflar och kedjor.  
SBF 127 enl. brandskyddsföreskrifter.  
Reskostnad i samband med förebyggande underhåll. 
Trafikförsäkring enl. Allmänna villkor.

 


  

FUNKTIONSAVTAL 3
Förebyggande underhåll/ service med fast kostnad /månad. 
 
Årlig besiktning som innefattar:
Sprickindikering av gafflar och kedjor.  
SBF 127 enl. brandskyddsföreskrifter.  
Reskostnad i samband med förebyggande underhåll.

 


  

FUNKTIONSAVTAL 4
Finansiering av truck.    
Förebyggande underhåll/ service.
Se bilaga Underhållsåtagande.
   
Årlig besiktning som innefattar:   
Sprickindikering av gafflar och kedjor.  
SBF 127 enl. brandskyddsföreskrifter.  
Reskostnad i samband med förebyggande underhåll.

 


  

FUNKTIONSAVTAL 5
Finansiering av truck.

 


 

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta någon av våra lokala säljare som du hitta här >>

Våra kunder uppskattar att få kunna välja vilken servicenivå man behöver och vill ha för framtiden. Akut, förebyggande eller ett komplett helhetspaket som gör att man kan fokusera på företagets huvudsakliga kärnverksamhet. 

En truck är aldrig bättre än den service den får och allt handlar om vilket engagemang du som truckägare kan och vill lägga på hanteringen av trucken.


GULD

Motsvarar Funktion 1

 • gold.png
 • För företag som vill säkerställa att trucken alltid fungerar och vill ha kontinuerlig kontroll på alla kostnader, utan att ta några risker.

  • Fullserviceavtal med fast pris per månad
  • Service inkl årlig besiktning (SBF 127, sprickindikering och kedjetest)
  • Reprationer
  • Reservdelar
  • Leasing
  • Försäkring
  • Teknisk och ekonomisk uppföljning

  Ingår ej - skador, däck/hjul, glas, batterier, stereo eller annat som företaget själv monterati efterhand.

SILVER

Motsvarar Funktion 2,3,4

  • silver.png
  • För företag som vill förebygga, ha kontroll på truckens service och även kontroll över kostnader. Tar eventuella reparations- och reservdelskostnader när det blir aktuellt. Företaget har en truckansvarig som hanterar ev frågor kring reperation och reservdelar vid behov.

   • Underhållsavtal med fast pris per månad
   • Service inkl årlig besiktning (SBF 127, sprickindikering och kedjetest)
   • Teknisk och ekonomisk uppföljning
   • Tillval kan göras av leasing
   • Tillval kan göras av försäkring

   Ingår ej - reperationer, reservdelar, skador, däck/hjul, glas, batterier, stereo eller annat

BRONS

Motsvarar Funktion 5, serviceavtal alt kan kombineras med leasing

  • brons.png
  • För företag som själva har kontroll över sin truck både vad gäller service och kostnader. Men vill ha ett bra samarbete med en kvalitativ leverantör som alltid finns i närheten. Företaget har en medarbetare som avsätter tid och har kunskaper om truckens behov och kontaktar själv Ottosson Truck / Hyundai vid behov.

   • Serviceavtal med fast pris per tillfälle
   • Service enligt serviceschema och resp trucks rekommendationer inkl
   årlig besiktning (SBF 127, sprickindikering och kedjetest)

   Ingår ej - reperationer, reservdelar, skador, däck/hjul, glas, batterier, stereo eller annat som företaget själv monterat i efterhand.

Kontakta vår serviceavdelning.

Telefon Sölvesborg: 0456 - 317 72
Telefon Helsingborg: 042 - 223 380
Telefon Norrköping: 011-33 90 84
Telefon Vara: 0512-30 12 70
Telefon Karlstad: 070-348 20 45
E-post: service@ottossontruck.se

Klicka här för att gå tillbaka

Vill du ha vårt nyhetsbrev?