Ottosson DDTS Digital daglig tillsyn

Ottosson DDTS Digital daglig tillsyn

Med Ottosson DDTS (digital daglig tillsyn) har du både kontroll på din truckflotta och vet att den daglig tillsynen efterlevs.

Ottosson DDTS Digital daglig tillsyn

Arbetsplatsolyckor inom industrin involverar idag många gånger truckar. Många av dessa incidenter kan förhindras genom korrekt kontroll och underhåll av maskinparken.

Fördelarna med att upprätthålla strikt kontroll över truckflottan är många, och säkerheten är en viktig anledning till att dessa inspektioner bör utföras regelbundet.

Dessutom är tidig upptäckt av slitage på trucken fördelaktigt för att förhindra dyra reparationskostnader i framtiden.

I Ottosson DDTS måste förarna till truckar utrustade med detta system, utföra en serie kontroller som genereras slumpmässigt av systemet, innan de kan använda maskinen.

Under dessa inspektioner kan olika nivåer av problem identifieras, och Ottosson DDTS kommer att kategorisera dem som mindre viktiga eller kritiska, vidta lämpliga åtgärder och överför denna information till  Safeyu.

I Safeyu visas detaljerad information över vem som använde trucken och vilka kontroller som utförts.

Genom Safeyu kan den person som ansvarar för truckarna även konfigurera checklistfrågor för Ottosson DDTS att presentera slumpmässigt, vilket förhindrar dem från att memoreras och besvaras rutinmässigt.

Exempel på information i Safeyu

Ottosson DDTS Safeyu Ottosson DDTS Safeyu

 

 

Fördelarna med att utföra Daglig tillsyn:

  • Utförd kontroll via Ottosson DDTS ökar säkerheten och håller förarna informerade om truckens skick.
  • Ökad driftsäkerhet, eftersom trucken endast kan startas efter en kontroll.
  • Digitala rapporter med möjlighet att ansluta direkt till Safeyu.
  • Regelbundna kontroller av truckens skick.
  • Möjlighet att konfigurera frågechecklistan.
  • Omfattande registrering av alla definierade frågor och svar.
  • Kan monteras oberoende av fabrikat, modell och maskintyp.
  • Möjligt att uppgradera lösningen till ett komplett Fleet Management System.
  • Inloggning via personlig kod alternativt via tagg.

Exempel på checklistor i DDTS

Ottosson DDTS Digital daglig tillsyn Fleetsystem Ottosson DDTS Digital daglig tillsyn Fleetsystem Ottosson DDTS Digital daglig tillsyn Fleetsystem Ottosson DDTS Digital daglig tillsyn Fleetsystem

Fler nyheter

Bromölla

Nyängsgatan 8
295 39 Bromölla
Service: 0456 - 317 72

Helsingborg

Torbornavägen 21
253 68 Helsingborg
Service: 042 - 22 33 80

Norrköping

Butängsgatan 8A
602 23 Norrköping
Service: 011 - 33 90 84

Vara

Torggatan 56
534 50 Vara
Service: 0512 - 30 12 70

Karlstad

Östanvindsgatan 20
652 21 Karlstad
Service: 070 - 348 20 45