Ottosson Truck - Areco Group - En av våra största kunder i Skåne

Areco Group - En av våra största kunder i Skåne

En av våra största kunder i Skåne är koncernen Areco Group som bland annat består av dotterbolagen Areco Metals, Areco SSC, Areco Profiles och Areco Direct. Alla bolag har sin specifika uppgift i det som till slut levereras ut i form av olika produkter till bland annat byggnadssektorn.

Vi möter Jonathan Fyhr som är vd för Areco Steel Service Center (SSC) tidigare Divisionschef på Areco Metals och som har varit den som har varit ansvarig för inköpen av truckarna på SCC/Metals samt har haft kontakt med David Tkaczyk, som representerar Ottosson Truck/Hyundai i Skåne.

Vi frågade om fanns det något speciellt problem som behövde lösas när de tog kontakt med Ottosson Truck/Hyundai senaste gången det fanns ett behov av att uppdatera truckparken?

– Vi hade för få lager-platser, höga kostnader på drivmedel samt dålig arbetsmiljö med diesel inomhus. Maskinerna var även av äldre modeller som började bli dyra att hålla i gång, svarar Jonathan.

Ottosson Truck är en väletablerad kontakt till Areco Koncernen sedan flera år tillbaka så det var naturligt att David, vår kontakt, skulle får räkna på och ta fram ett förslag efter våra behov. David tog fram ett bra alternativ med en kompakt eltruck med en lyft-kapacitet på 6 ton. Detta fastän trucken inte fanns i ordinarie sortiment.

Med dessa truckar har vi fått mer plats att lagra på. Detta innebär såklart även en lägre totalkostnad och en bättre tillgänglighet. Den största vinningen är kanske bättre arbetsmiljö, då vi nu slipper avgaserna och ljudet från de äldre dieseltruckarna. Förutom de två 6 tons eltruckarna rullar även en Hyundai 25BH-9 på SCC/Metals.

Ottosson Truck - Areco Group

Vi fortsätter att fråga Jonathan vad som gör Hyundaitrucken lämplig för deras dagliga arbete?

Ottosson Truck - Areco Group - En av våra största kunder i Skåne

Har ni några specialanpassningar på era truckar från Hyundai?
– Ja, Gaffelvagnarna är lite bredare än standard för att vi skall kunna hantera formatplåt på ett bra sätt. Samt att truckarna är uppviktade för att bli något stabilare med tung last.

Hur upplever ni samarbetet med Ottosson Truck?
”Enkelt och transparent. Affärsmässigt förstår vi varandra väl.”
”Vi är mycket nöjda med hela affären och ser positivt till ett fortsatt & långsiktigt samarbete framåt.”

Ottosson Truck - Areco Group

På bild: Jonathan Fyhr VD för Areco Steel Service Center (SSC) och David Tkaczyk, representant Ottosson Truck/Hyundai i Skåne.

Vi går över gatan för att fortsätta vårt besök på Areco Profiles

Här blir vi visade runt av Patricio Valdes som är produktionschef på Areco Profiles.

Han berättar att på Areco Profiles rullar det i dag ca 24 truckar varav 6 är Hyundaitruckar och två är Combiliftar från Ottosson Truck.

Ottosson Truck - Areco Group

På bild: Ottosson Truck/Hyundais representant David Tkaczyk tillsammans med Patricio Valdes, Produktionschef Areco Profiles och Truckföraren Calle.

Vi börjar på plocklagret där det rullar en liten smidig Hyundai 18BT-9 som tar sig fram i de smala gångarna. Här lagras plåt-produkter till externa kunder inom tex bygghandels-branschen som tex till Byggmax.

Ottosson Truck - Areco Group

Inne på Areco Profiles produktionsanläggning för vattenavrinnings produkter, ser vi en Hyundai 25B-9U hantera de coils med metaller som ska bli stuprör mm.

Ottosson Truck - Areco Group

På Kalllagret kör en ståstaplare från Abeko ut från de trånga smala lagergångarna, även den inköpt från Ottosson Truck.

Ottosson Truck - Areco Group

På gården är en Hyundai 80D-9 i full gång att lasta av en långtradare och under vårt besök så rör sig denna truck konstant med lastning och lossning och med att förflytta det tunga materialet över den stora produktionsanläggningen.

Ottosson Truck - Areco Group

I nästa byggnad hittar vi en Comblift C 4000E som här hanterar de långa korrugerade tak-, och fasadprofilerna.

Patricio berättar att de färdiga produkterna kan väga 1,5-2,5 ton och vara upp till 17 m långa och då behövs det en 4-vägstruck för att komma igenom portarna, ut från produktion.

Ottosson Truck - Areco Group Comblift fyrvägstruck

Vi avslutar dagen med att köra några minuter bort för att besöka Areco Direct som är grossistverksamheten inom Areco Group och här finner vi den största Hyundaitrucken, nämligen 13 tonnaren, Hyundai 130D-9.

Ottosson Truck - Areco Group

I dagarna kommer den även att få sällskap av en liten Hyundai 18BT-9U som kommer att korttidshyras under en tid.

David, representant på Ottosson Truck, berättar att det ofta dyker upp olika behov där snabba lösningar behövs och som kan lösas med en korttidshyra av truckar vilket även detta finns att tillgå hos Ottosson Truck.

Dessutom har vi ett underhållsavtal med hela Areco koncernen vilket innebär att vi har hand om all service, reparationer och förebyggande underhåll på hela truckparken, avslutar David.

Ottosson Truck - Areco Group

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta David eller någon annan av våra representanter som du hittar här.

Fler kundcase

Bromölla

Nyängsgatan 8
295 39 Bromölla
Service: 0456 - 317 72

Helsingborg

Torbornavägen 21
253 68 Helsingborg
Service: 042 - 22 33 80

Norrköping

Butängsgatan 8A
602 23 Norrköping
Service: 011 - 33 90 84

Vara

Torggatan 56
534 50 Vara
Service: 0512 - 30 12 70

Karlstad

Östanvindsgatan 20
652 21 Karlstad
Service: 070 - 348 20 45