Ottosson Truck - Prido Prido öppnar porten - för ny truck från Combilift

Prido öppnar porten - för ny truck från Combilift

Mitt i Västergötland, finns en av Europas största vikportstillverkare som producerar mer än 10,000 högkvalitativa industriportar per år. Företaget startade 1973 och har över 45 års erfarenhet av industriportar.

På Prido AB, som tillverkaren heter, skall bland annat 6 meter långa portar transporteras från produktionen, till emballeringsstationen, vidare ut genom en stor port för att ute ställas i olika zoner, redo för företagets egna bilar som transporterar ut godset till kunder i både Sverige och Norge.

Det som tidigare varit en utmanande hantering för en traditionell truck har nu funnit en lösning i en 4-vägstruck från Combilift. Fördelen med en 4-vägstruck är att maskinen kan köras i alla riktningar, med en enkel manöver kan truckföraren ställa om samtliga hjul för körning i lastens längdriktning. Dessutom blir själva hanteringen väldigt säker.

Lars-Åke Carlsson som är maskin och underhållsansvarig på Prido berättar att deras vanliga truck behöver lyfta de skrymmande portarna över ett staket för att komma fram i produktionshallen.

”6 m port, högt upp i luften är både ostabilt och osmidigt” – säger Lars-Åke.

”Nästa steg är att vi kan byta ut vår egen stora port som vintertid släpper ut mycket värme varje gång gods ska passera, mot en port som inte är bredare än ungefär truckens bredd” – fortsätter Lars-Åke.

”Dessutom innebär lösningen att vi sparar plats och får större yta till produktionen” – tillägger Lars-Åke.

Peter Kling som är säljare för Ottosson Truck | Hyundai, som även är auktoriserad återförsäljare för Combilift, har märkt av en större efterfrågan på 4-vägstruckar som ett komplement till traditionella truckar, speciellt vid transport av lång-gods och där yta är en bristvara.

Prido valde att investera i en Combilift CBE 2500, dessutom valde de att utrusta trucken med en uppvärmd förarhytt för att den skall kunna fungera optimalt både inomhus och utomhus, året om och vid alla väderlekar.

 

Ottosson Truck - Prido Prido öppnar porten - för ny truck från Combilift

Ottosson Truck - Prido Prido öppnar porten - för ny truck från Combilift

Möjligheten att ställa om alla hjul på en 4-vägstruck för att köra lång-gods i sidled, gör att den breda porten på Prido i nästa steg kan bytas ut mot en smalare port.

Ottosson Truck - Prido Prido öppnar porten - för ny truck från Combilift

Ottosson Trucks säljare Peter Kling tillsammans med Lars-Åke Carlsson, maskin & underhållsansvarig på Prido.

Fler kundcase

Bromölla

Nyängsgatan 8
295 39 Bromölla
Service: 0456 - 317 72

Helsingborg

Torbornavägen 21
253 68 Helsingborg
Service: 042 - 22 33 80

Norrköping

Butängsgatan 8A
602 23 Norrköping
Service: 011 - 33 90 84

Vara

Torggatan 56
534 50 Vara
Service: 0512 - 30 12 70

Karlstad

Östanvindsgatan 20
652 21 Karlstad
Service: 070 - 348 20 45